• SilverFast - Quality Scanner and Digital Imaging Software made in Germany since 1986
Naučte se, jak ze svých negativů naskenujete působivé digitální snímky

Skenování negativů

Skenování negativů

Analogová fotografie existuje mnohem déle než její název. Pojem „analogová“ fotografie vznikl na přelomu 21. století spolu s vynálezem digitálního fotoaparátu. Termín „analogová“ fotografie byl vytvořen proto, aby se tato dvě média odlišila. Toto rozlišení bylo najednou důležité, protože až do té chvíle bylo jasné, co se rozumí, když se mluví o „fotografii“. V dobách největšího rozmachu analogové fotografie měli fotografové k dispozici 3 typy filmů: diapozitivy, negativy a Kodachrome.

Dnes, jak roste zájem o analogovou fotografii, negativy předčily v popularitě diapozitivy, zatímco Kodachrome se již nevyrábí. V tomto článku se blíže zaměříme na negativy. Zopakujeme si základy o negativním filmu a následně se podíváme na skenování negativů. Německý fotograf Sebastian Schlüter potom ukáže, jak vytváří svůj individuální pohled na práci s negativem.

Vyzkoušejte SilverFast zdarma!

Stáhněte si naši demo verzi a poznejte SilverFast nezávazně. Už jste přesvědčeni? Navštivte náš online obchod, kupte si SilverFast a odemkněte plnou verzi.

Koupit SilverFast Stáhnout demo

Charakteristika negativního filmu

Negativní film je fotografický materiál, který po vyvolání obsahuje obraz s obrácenými (komplementárními) tonálními hodnotami a ze kterého teprve v dalším kroku vznikne obraz se skutečnými barevnými hodnotami. Hovoří se o negativu, ze kterého se vytváří pozitiv. Negativní film se dodává v různých velikostech. Nejrozšířenější velikostí je 35mm film v kazetách, pro který bylo v polovině 30. let zavedeno označení „135“. Film má včetně perforace na obou stranách výšku 35 mm a může být dlouhý až 1,6 m v závislosti na počtu snímků (12, 24 nebo 36). Formát snímku 24 mm (výška) x 36 mm (šířka) je také známý jako normální formát a zachoval se až do doby digitální fotografie; Obrazové senzory digitálních fotoaparátů o rozměrech 24 mm x 36 mm se označují jako full-frame (plnoformátové) senzory. Další běžné formáty jsou 4,5 x 6 cm, 6 x 6 cm a 6 x 7 cm až 6 x 9 cm se označují pod souhrnným pojmem střední formát. Formát 6 x 7 cm je také označován jako ideální formát, protože se dobře hodí pro mnoho druhů papíru. V obchodě se film středního formátu obvykle prodává pod označením 120, což je označení, které filmu dala společnost Kodak.

Negativy jsou k dispozici černobílé a barevné. Kromě toho, že černobílý film je nutné převést na pozitiv s korekcí tonality, liší se od barevného filmu v mnoha ohledech. Jeho zvláštnostem se proto budeme věnovat samostatně.

Jak již bylo zmíněno na začátku, negativní film je v současnosti u analogových fotografů velmi oblíbený. Existují 35mm filmy od výrobců jako Agfa, Fuji, Ilford, Kodak, Rollei, abychom jmenovali alespoň některé. Výrobci nabízejí filmy s různou citlivostí (ISO/ASA), zrnem, rozlišením a oranžovou maskou. Některé z těchto parametrů nejsou důležité pouze pro samotnou fotografii, ale i pro pozdější skenování a jsou podrobněji vysvětleny v části „Skenování“.

NegaFix dialogové okno
NegaFix dialogové okno
Histogram
Histogram

Negativy v době digitální fotografie

V dnešní době jsou negativy považovány za něco výjimečného. Starší negativy reprezentují minulost; minulost, kterou bychom chtěli zachovat; kus historie, který chceme přenést do současnosti. Současná analogová fotografie a negativy jako téměř nic jiného ztělesňují ideu vědomé fotografie, zpomalení tempa v našem hektickém každodenním životě; ztělesňují myšlenku manuální, technické práce s výsledkem, který můžeme držet v ruce.

To samozřejmě v žádném případě neznamená, že se musíme odtrhnout od digitálního světa. Naopak: digitalizace nám dává možnost udělat druhý krok. Digitalizace převádí analogový negativ na digitální pozitivní obraz, který můžeme optimalizovat a archivovat podle svých potřeb, sdílet snímek s přáteli a rodinou nebo jej zveřejňovat online. Existuje však několik věcí, na které musíme dávat pozor a kterým se budeme věnovat na další stránce.

Dva přístupy při skenování negativů

První přístup se snaží při skenování zachovat původní vlastnosti filmu. V takových případech se analogový fotograf při výběru filmu obvykle vědomě rozhoduje podle vlastností filmu. Jednou z těchto vlastností je barevnost filmu, což je funkce, která dává obrazu osobitý vzhled. Například film Kodak Portra 400 vytváří snímky s poměrně oblíbeným pastelovým vzhledem. Fotografové, kteří se rozhodnou pracovat s filmem Kodak Porta 400, aby dosáhli slavného pastelového vzhledu, si samozřejmě chtějí tento vzhled uchovat i při zpracování obrazu.

Druhý přístup se snaží vytvořit obraz s méně intenzivními vlastnostmi určitého konkrétního filmu. V tomto případě není cílem vygenerovat speciální filmový vzhled, ale spíš naskenovat obrázek tak, aby co nejvíce odpovídal originálu.

Oba přístupy mají své osobité kouzlo a ani jeden není lepší než druhý. Jsou stejně důležité a v softwaru SilverFast je podporují různá nastavení. Jaký přístup zvolíte, je zcela na Vás.

V následujícím textu se budeme hlouběji zabývat převodem tonality, oranžovou maskou a typickými nástroji používanými při zpracování negativů. To Vám pomůže při zvoleném přístupu.

Konverze tonality

Konverze tonality převod negativního obrazu na pozitivní. Při skenování negativů je to první zásadní krok. Během tohoto prvního kroku se negativ invertuje, to znamená, že světla se stanou stíny a stíny jsou světlé. Výsledkem je obrázek v pozitivu.

Oranžová maska filmu obsahuje informace o třech barevných kanálech příslušného filmu a jejich gradaci v komprimované podobě, což se ukázalo jako výhodné při vyvolávání v temné komoře. Tyto informace je třeba během převodu správně dekomprimovat, pokud se požaduje barevně neutrální obrázek. Když oranžová maska není během převodu vůbec nebo špatně zohledněna, výsledný pozitiv má barevný nádech; pozitiv může být málo kontrastní nebo nemá detaily ve světlech a stínech. Základní převod tonality je mezitím k dispozici v mnoha programech. Naopak správná konverze oranžové masky je něco, s čím si poradí pouze speciálně vytvořené nástroje.

Jedním z takových nástrojů je NegaFix. Dialogové okno NegaFix nabízí výběr typických filmových profilů, které usnadňují skenování negativů. Tyto profily jsou generovány individuálně pro každý film a každý skener, aby se se vytvořil ideální výchozí bod pro další úpravy obrázků. Kromě toho je také možné odstranění barevného nádechu na dosud nezpracovaných negativních datech, aby se barevný nádech nepřevedl na pozitivní obraz. Spolu se speciálními filmovými profily existují obecné a monochromatické profily pro převod tonality. Obecný profil lze použít, pokud neexistuje žádný specifický filmový profil.

Vyvolávání filmů

V průběhu vyvolávání procházejí filmové pásy několika vyvolávacími lázněmi. Vyvolávací proces končí fixační lázní. Je však důležité si uvědomit, že fixační lázeň pouze zpomaluje vyvolání filmu a nezastaví ho úplně. Výsledkem je, že chemikálie ve filmu spolu dále reagují a negativ se pomalu dále mění. Ke kompenzaci vzniklých výkyvů nabízí SilverFast Ai Studio možnost úpravy dostupných profilů a vytváření vlastních individuálních profilů.

Wilhelm Imaging Research Institute důkladně zkoumal životnost mnoha různých filmů. Výsledky nejsou moc dobré. Podívejte se sami na následující studii, abyste viděli, jak dlouho vydrží film: Wilhelm Research – Studie doby životnosti filmů (Výňatek z: Stálost a péče o analogové a digitální barevné fotografie, autoři Henry Wilhelm, Carol Brower Wilhelm, Kabenla Armah a Barbara C. Stahl, ©2011 a ©2013 Wilhelm Imaging Research, Inc. Grinnell, Iowa, U.S.A.)

Hustota

Negativní film však nabízí další výhody oproti pozitivnímu filmu. Negativy mají větší dynamický rozsah než diapozitivy, to znamená, že mohou jemněji odstupňovat barevné hodnoty, zatímco diapozitivy mají obvykle výrazně vyšší sytost barev a strmější gradační křivku. To znamená, že mnoho negativních filmů se dobře hodí pro specifický vzhled, protože vysoký dynamický rozsah také znamená, že film může být někdy přeexponován nebo podexponován o několik clon. Dynamický rozsah, který může film zobrazit, je tedy velmi vysoký.

Dobře exponovaný negativní film může mít extrémně vysokou hustotu. Proto se doporučuje použití funkce Multi-Exposure (několikanásobná expozice). Použití funkce Multi-Exposure výrazně zvyšuje počet úrovní kontrastu zaznamenaných při skenování. Výsledkem je, že je k dispozici více gradací a při skenování zůstává zachován maximální dynamický rozsah, který váš analogový film poskytuje. I když výsledek není na monitoru pouhým okem vždy okamžitě viditelný, v mnoha případech má SilverFast k dispozici téměř dvojnásobný počet jemných gradací tonality díky Multi-Exposure – důležitému kvalitativnímu faktoru, obzvlášť budete-li snímek dále editovat nebo ho budete chtít vytisknout na větší formát.

Gradační křivky NegaFix
Gradační křivky NegaFix

Negativy: První volba

Milovníci analogové fotografie dnes negativy vysoce oceňují. Zatímco diapozitivy, které se v minulosti těšily velké oblibě díky své kratší době vyvolávání, již populární nejsou. Na snímky, které musí být rychle k dispozici, máme digitální fotoaparáty. Zatímco na druhé straně lze zpravidla říci, že než se analogoví fotografové mohou těšit ze svých fotografií, musejí prokázat víc trpělivosti. A je samozřejmě zbytečné zmiňovat, že tyto dlouho očekávané fotografie by měly být digitalizovány v nejvyšší možné kvalitě, aby se zachovaly pro budoucí generace.

Expozice

Zatímco pracovní postup při editaci snímků běžně začíná nastavením světel a stínů, při práci s negativy se nejprve upravuje expozice. V dialogu NegaFix se nachází ovladač expozice, který dokáže simulovat nastavení expozice až o tři clony v obou směrech podle zvoleného profilu filmu. Expozice skeneru zůstává při této metodě beze změny. Expozici pak NegaFix upraví tak, aby světla nebyla přepálená a detaily ve stínech byly jasně viditelné.

Ve vstupním histogramu zůstává rozložení obrazových dat nezměněno. Výstupní histogram ukazuje, jak se všechny detaily obrazu posunuly. Když je expozice nižší, detaily snímku jsou tmavší, když je expozice vyšší, jsou světlejší. Data se nacházejí mezi dvěma extrémy, tmavým (hodnota 0) a světlým (hodnota 255) a na okrajích není nic oříznuto. Všechny detaily obrázku jsou zachovány. Teprve pak se nastavuje jas ručně pomocí posuvníku jasu v histogramu nebo pomocí automatické optimalizace obrazu.

Histogram NegaFix
Histogram NegaFix

Odstranění barevného nádechu

Negativy s barevným nádechem nejsou žádnou vzácností. Pokud po převodu tonality zůstane barevný nádech, můžete jej rychle a snadno odstranit neutrální pipetou. Neutrální pipeta jedním kliknutím na bod v obrázku odstraní jednoduchý barevný nádech. Neutrální znamená, že bod má stejné hodnoty pro R, G a B. Beton je dobrým příkladem pro neutrální bod. Když se například zvýší poslední hodnota (135/135/150), obrázek dostane modrý nádech. Po použití pipety jsou tři hodnoty pro RGB na stejné úrovni. Komplikovaný barevný nádech lze v Ai Studio opravit až čtyřmi neutrálními body.

Prach a škrábance

Prach a škrábance se z barevných negativů naštěstí odstraňují mnohem snadněji než z černobílých snímků a snímků na Kodachrome. Při práci s barevnými negativy odstraní prach a škrábance nástroj iSRD pomocí infračerveného kanálu. Ve většině případů úplně postačí jednoduše aktivovat iSRD.

Která verze SilverFast je pro mě nejvhodnější?

Doporučujeme, abyste digitalizaci prováděli sami. Při zapojení třetí strany ztrácíte kontrolu nad konečným výsledkem. Zejména, když máte na mysli konkrétní vzhled, je vždy nejlepší vzít věci do vlastních rukou, ovlivnit každý krok procesu a upravit kontrast, expozici a sytost podle vlastních představ. Skenování negativů nabízí základní verze SilverFast SE. SilverFast SE Plus využívá další funkce, jako je Multi-Exposure. SilverFast Ai Studio nabízí řadu funkcí navíc, například dialog NegaFix. Optimálním řešením pro archivaci je software SilverFast Archive Suite a jeho koncept nezpracovaných dat, který eliminuje funkci editace obrázků z procesu skenování.

Přejeme vám hodně úspěchů při skenování Vašich filmových negativů!

Video: Skenování barevného negativního filmu softwarem Silverfast AI Studio

Sebastian Schlüter: V tomto instruktážním videu Vám ukazuji svůj pracovní postup při skenování barevného negativu. Pracovní postup má dvě části s použitím programů SilverFast 8.5 od společnosti LaserSoft Imaging a Lightroom od Adobe. Záměrem je ukázat, jak na vašem domácím skeneru vytvoříte kvalitní skeny obdobné laboratorním skenům ze skeneru Fuji Frontier. Používám skener Epson V700 a výsledky jsou velmi pěkné.

Přehrát video

Vyzkoušejte SilverFast zdarma!

Stáhněte si naši demo verzi a poznejte SilverFast nezávazně. Už jste přesvědčeni? Navštivte náš online obchod, kupte si SilverFast a odemkněte plnou verzi.

Koupit SilverFast Stáhnout demo

Softwarové produkty SilverFast

Skenovací software

SilverFast se individuálně přizpůsobí každému modelu skeneru, u každého přístroje tak dosáhne maximální kvalitu, která jasně předčí výsledky softwarů od výrobců.

Archivační software

Archive Suite je balíček obsahující software pro barevné skenery a software na zpracování obrazu. Naskenujte a archivujte své obrázky dnes. Optimalizovat a zpracovat je můžete zítra.

Speciální řešení

LaserSoft Imaging je také známý jako flexibilní designér softwarů vytvořených na míru. SilverFast je cennou součástí mnoha specializovaných podnikových aplikací.