• SilverFast - Quality Scanner and Digital Imaging Software made in Germany since 1986
Postupem času analogové obrázky pozbývají kvalitu a barevnost; blednou a dokonce je může napadnout houba.

Zhoršení kvality filmu

Zachraňte své cenné vzpomínky

Po století vládla světu analogová fotografie, která nám zanechala velké množství diapozitivů, kodachromů a negativů. Sto let historie zaznamenané na film a uložené v krabicích od bot, krabičkách s diapozitivy a fotoalbech – ať už v soukromých domácnostech, na půdách a ve sklepích nebo v institucích, jako jsou muzea, nadace a archivy. Století historie v celé své jedinečnosti bude ztraceno, pokud nepřevezmeme odpovědnost za uchování těchto obrázků pro naše děti a vnoučata.

Filmy docela rychle ztrácí na kvalitě

Wilhelm Imaging Research Institute je přední světová nezávislá výzkumná laboratoř pro konzervaci filmů. Od roku 1995 provádí studie týkající se trvanlivosti filmů a tištěných materiálů při různých podmínkách skladování. V roce 2011 vyšla dlouhodobá studie (Logroño 2011), která zkoumala životnost filmů. Výsledky výzkumu provedeného světově uznávaným výzkumným ústavem jsou důvodem k obavám:

V závislosti na typu filmu a podmínkách skladování se první známky zhoršování kvality filmu objevují relativně brzy a začínají být patrné již po několika letech skladování.

Teplota a světlo jsou dva klíčové faktory, které ovlivňují životnost. Mnoho typů filmů je již poškozeno při jednoduchých skladovacích podmínkách, jako je pokojová teplota 20 stupňů Celsia a vystavení přirozenému dennímu světlu. Muzea toto nebezpečí rozpoznala již dávno a staré olejomalby a další exponáty nyní často vystavují pouze po omezenou dobu, někdy jen několik hodin v kuse.

Zachraňte své fotografické dědictví

I při ideálních podmínkách skladování je však zhoršení kvality obrazu jen otázkou času a teprve nyní se k tomuto poznatku došlo; faktem je, že všechny analogové fotografie mají být převedeny na digitální médium. Můžeme vám jen poblahopřát, pokud jste o krok napřed a digitalizaci svých snímků považujete za prioritu.

Fotografie jsou svědky minulých generací a představují důležitou součást našeho kulturního dědictví, které se musíme snažit maximálně zachovat, spolu se vším ostatním, co je svědectvím o naší historii a naší společnosti. Předávání znalostí a tradic je nedílnou součástí lidské povahy a jedním z důvodů, proč je lidský druh tak úspěšný. Budeme zodpovědní a uchováme tato vizuální svědectví o naší minulosti pro budoucí generace?